Onze scholen Oud

Over onze scholen

Op de 5 scholen zitten ongeveer 3.200 leerlingen en werken 260 medewerkers. Alle scholen van de stichting hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en kennen het zogeheten Basistoezicht. 

onze scholen kennen in een grootstedelijke omgeving een dorpskarakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct verwacht zal worden. Iedere school is bijzonder, variërend van de grootste basisschool van Nederland tot de mooie dorpsschool in het monumentale Haarzuilens. Daar zijn we trots op.

 

Het Veldhuis

Het Veldhuis is een ambitieuze school in de wijk Veldhuizen. De leerlingen bij ons op school komen uit de wijk Veldhuizen, de Balije en Vleuterweide en zij vormen een goede afspiegeling van de bewoners in deze wijken. Wij vinden het van essentieel belang om onze leerlingen op te leiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.

Onze kernwaardes zijn: respect, veiligheid en vertrouwen.
Vanuit onze Rooms Katholieke identiteit en met respect voor ieders overtuiging, zijn alle kinderen welkom op Het Veldhuis. Wij bieden de leerlingen een veilige plek waar zij zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze met vertrouwen alles kunnen leren.
 

Sint Bonifatius

Onze school staat in het groen, midden in het monumentale Haarzuilens, midden in de wereld. Uiteraard nemen wij de
toekomst van onze leerlingen erg serieus. We doen er alles aan om hen hiervoor goed toe te rusten. Wij weten dat onze leerlingen eerst kennis aangeboden moeten krijgen voordat ze vaardigheden ontwikkelen. We zijn een gemotiveerd en ambitieus team. We zijn een kleine school. Daarin zit onze kracht.De leerlingen komen niet alleen uit Haarzuilens, maar bijvoorbeeld ook uit Vleuten, Vleuterweide en de Meern. Die diversiteit vinden de ouders en wij als leerkrachten erg fijn en draagt bij aan de gezellige en open sfeer. We combineren de bijzonderheden van het idyllische Haarzuilens en kasteel De Haar met eigentijds onderwijs

Willibrordschool

De Willibrordschool is en katholieke basisschool in de dorpskern van Vleuten. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn onze kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving. 

De missie van de Willibrordschool : De veilige, brede kennisbasis voor een leven in balans.

Op de Willibrordschool leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de lessen Levensbeschouwing en Leefstijl en in de wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. De school vindt het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen in een evenwichtige en veilige leeromgeving.

De Twaalfruiter

De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland met ongeveer 1.300 leerlingen op drie locaties gevestigd. Aan de Kweektuinlaan 11, de Doyennéperenlaan 1 en de Passiebloemweg 1 in Vleuten / deelwijk Vleuterweide. De leerlingen vormen een afspiegeling van de bewoners in de wijk. De school heeft een goede naam en wordt door ouders positief beoordeeld vanwege het gevoel van kleinschaligheid en de resultaten die de school behaalt. 

Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om toe te werken naar effectief onderwijs en het vakmanschap terug te geven aan de leraar. Dankzij de enorme inzet van team en directie heeft dit geleid tot de eerste aanzet voor een kwaliteitsimpuls. De school groeit de komende jaren door naar een High Performance School, waarbij onderwijskundige ontwikkelingen door leerteams vormgegeven worden. Komend jaar zullen we naast doorontwikkeling ook het partnerschap met ouders versterken door samen naar het beste onderwijs toe te werken, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Drie Koningen

De Drie Koningen ligt in het midden van de oude kern van De Meern. De school heeft twee locaties, die dicht bij elkaar liggen. De locatie Mereveldlaan is een paar jaar geleden opgeleverd, terwijl de locatie Boelenslaan gerenoveerd is.

De Drie Koningen werkt vanuit een katholieke identiteit, zoals de andere scholen van de stichting. In de dagelijkse praktijk vinden we het vooral belangrijk om onze kinderen kennis mee te geven van het katholieke geloof, maar ook van andere religies. Dit doen we op een 'open' manier, zonder te willen overtuigen. We willen met name de verbanden tussen religies benadrukken in plaats van de verschillen. 

Ons onderwijs en de keuzes die we maken worden zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten. In tegenstelling tot veel andere scholen, kiezen we ervoor om vanuit kennis intensief curriculum samen te leren. Vanuit deze basis van kennis, volgt het aanleren van vaardigheden. Hierbij maken we gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. Vanuit ons streven om alle kinderen zo goed mogelijk te laten leren, is effectiviteit een belangrijk uitgangspunt bij ons op school. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de kinderen, vanuit een positieve benadering.