De Twaalfruiter

De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland met ongeveer 1.300 leerlingen op drie locaties gevestigd. Aan de Kweektuinlaan 11, de Doyennéperenlaan 1 en de Passiebloemweg 1 in Vleuten / deelwijk Vleuterweide. De leerlingen vormen een afspiegeling van de bewoners in de wijk. De school heeft een goede naam en wordt door ouders positief beoordeeld vanwege het gevoel van kleinschaligheid en de resultaten die de school behaalt.

Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om toe te werken naar effectief onderwijs en het vakmanschap terug te geven aan de leraar. Dankzij de enorme inzet van team en directie heeft dit geleid tot de eerste aanzet voor een kwaliteitsimpuls. De school groeit de komende jaren door naar een High Performance School, waarbij onderwijskundige ontwikkelingen door leerteams vormgegeven worden. Komend jaar zullen we naast doorontwikkeling ook het partnerschap met ouders versterken door samen naar het beste onderwijs toe te werken, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.