Willibrordschool

De Willibrordschool is en katholieke basisschool in de dorpskern van Vleuten. Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn onze kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving.

De missie van de Willibrordschool : De veilige, brede kennisbasis voor een leven in balans.

Op de Willibrordschool leren de leerlingen elkaar te waarderen, ongeacht afkomst, cultuur en religie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de lessen Levensbeschouwing en Leefstijl en in de wijze waarop leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. De school vindt het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen in een evenwichtige en veilige leeromgeving.